photo_11-1

Vietnam

Duy ( 22 )

Vietnam / Ho Chi Minh

I learned how to do "ayatori" (string game) at the JF Center. It was a little difficult, but fun. I was able to make a bridge with the string!

Tôi đã học trò chơi thắt dây ở trung tâm JF. Trò thắt dây hơi khó nhưng thú vị. Tôi đã thắt được hình chiếc cầu. Rất là vui.