photo_13

Vietnam

Nguyen ( 22 )

Vietnam / Ho Chi Minh

My friends entered a cosplay contest. I want to go to Japan and see real cosplay with my own eyes.

Bạn mình tham gia lễ hội cosplay theo các nhân vật trong manga (Magic) của Nhật Bản tại Lễ hội Festival Manga được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 7 năm nay. Và tụi mình rất mong sẽ được đến nước Nhật để có thể tận mắt được thấy và cảm nhận được tin thần cosplay thực sự của người dân đất nước mặt trời mọc.