photo_15

Vietnam

Thien ( 26 )

Vietnam / Ho Chi Minh

I like daruma. I heard that once I fill in the daruma's eye, my wish will come true.

Trong văn hóa Nhật Bản, tôi thích nhất là búp bê daruma. Tôi tràn đầy cảm hứng vì tin vào chuyện chấm mắt cho búp bê thì điều ước mình sẽ thành hiện thực.