photo_11-1

Vietnam

Uyen ( 20 )

Vietnam / Ho Chi Minh

When we gave a birthday cake to my little brother, it was very delicious and he ate the whole thing.

Tôi đã mua một chiếc bánh tặng em trai vào dịp sinh nhật em ấy. Bánh ngon đến nỗi em ấy không chừa lại một chút nào !!!