photo_17

Vietnam

Uyen ( 20 )

Vietnam / Ho Chi Minh

When I ate sushi for the first time, I thought the flavor was a little strange. But, recently, I ate the entirety of a big set!

Lần đầu tiên ăn sushi, tôi cảm thấy mùi vị rất lạ. Nhưng sau đó, tôi lại rất thích món ăn này và đã ăn hết một phần như thế này.