photo_07

Vietnam

Thien ( 26 )

Vietnam / Ho Chi Minh

On days that I'm tired from work, I bought myself a daruma, because I love them. The store's staff wrapped it like a real present.

Có một lần, sau một ngày làm việc rất vất vả, tôi đã tự tặng bản thân món quà là một búp bê daruma mà tôi yêu thích. Cô bán hàng biết chuyện và gói nó như một món quà thật sự!!