photo_08-1

Vietnam

Thang

Vietnam / Hanoi

My mother likes perfume, so for women's day, I gave her this as a present. She will be very happy!

Mẹ rất thích nước hoa nên vào ngày Phụ nữ Việt Nam, mình đã tặng mẹ món quà đó. Mẹ đã rất vui.