Choose the correct option.

 • Roma-ji
 • ON
 • OFF
(1)   日本語 Nihongo
?  
wa
はつおん hatsuon
?  
ga
かんたんです。 kantan desu.
Pronunciation is easy in Japanese.
 • ga
 • no
 • wa
 • ga
(2)   タイ語は もじを Taigo wa moji o
?  
かく kaku
no
?  
ga
むずかしいです。 muzukashii desu.
It's very difficult to write characters in Thai.
 • ga
 • ni
 • かく kaku
 • かいて kaite
(3)   かんじの Kanji no
?  
かき kaki
かた kata
?  
ga
わかりません。 wakarimasen.
I don't understand how to write kanji.
 • ga
 • o
 • かき kaki
 • かく kaku
(4)   てがみを Tegami o
?  
かく kaku
のを no o
?  
てつだって tetsudatte
くださいませんか。 kudasai masen ka.
Could you help me write a letter?
 • てつだい tetsudai
 • てつだって tetsudatte
 • かき kaki
 • かく kaku